Alle skal ha fullstendige menneskerettigher

Professor Husebye tar kort opp noen temaer og kommer med påstander som trenger svar i sitt svar til meg 6. november. Han skriver at:

«Riktignok er nytten av omskjæring omdiskutert, men noen studier tyder på at omskjæring av gutter forebygger urinveisinfeksjoner og peniskreft, og hindrer infeksjon og spredning av det kreftfremkallende HPV-viruset og hiv.»

Ja, det hevdes fra de som driver med omskjæring at omskjæring reduserer risiko for urinveisinfeksjoner. Men en av forhudens viktige funksjoner er nettopp å beskytte urinveisåpningen slik at bakterier ikke skal trenge inn.

Et nylig publisert studie fra et universitet i Iran fant det samme som blant annet et dansk studie har funnet, nemlig at gutter som blir omskjært ofte får plager med urinveisinnsnevring. Dette øker risikoen for flere plager, inkludert urinveisinfeksjoner.

Intakte gutter plages sjelden med verken urinveisinnsnevring eller urinveisinfeksjon. Unntak finnes for eksempel i USA der noen medisinske miljøer anbefaler å løsne og trekke forhuden til gutter tilbake, noe som skader og gir en betydelig risiko for infeksjoner og urinveisinfeksjon – som deretter blir foreslått løst ved – gjett! – omskjæring!

Forhuden til barn er naturlig festet til penishodet inntil den løsner og gradvis blir mulig å trekke tilbake en gang mellom småbarnsalder og slutten på puberteten. Kun gutten selv skal da trekke den tilbake for å vaske seg. Ellers får jenter urinveisinfeksjon mye hyppigere enn gutter, og både gutter og jenter blir friske ved kortvarig behandling med antibiotika.

Kreft i penis er det heldigvis svært få som får, og rammer hovedsakelig eldre menn. Menn rammes forøvrig hyppigere av kreft i bryst enn i penis.

Vi har morsmelkserstatning og god tilgang på rent vann her i landet. Vi kunne ha begynt å rutinemessig skjære bort brystkjertlene til barn, og forebygget og nærmest utryddet den mye farligere og mye mer utbredte brystkreften. Men jeg anbefaler å la voksne som helst har påvist høy risiko for å utvikle brystkreft få ta slike beslutninger selv, slik skuespiller Angelina Jolie gjorde det da hun fjernet brystene, fremfor at vi begynner å rutinemessig, eller etter foreldres ønske, endre friske barns kropper.

Kondomer, kondomer, kondomer.Det er riktig bruk av rimelige kondomer som er middelet som mest effektivt hindrer spredning av HIV/AIDS, alle andre kjønnssykdommer, og HPV-viruset (som vi også har vaksine mot). De som sto bak et (sterkt kritisert) studie, som konkluderte med at omskjærte mulig kan redusere risikoen for å selv bli smittet, må oppfordre alle de skjærer om til å likevel bruke kondomer for å oppnå trygg beskyttelse for seg selv og andre. Så hvorfor skjære om gutter og menn? Barn har heller ikke seksuell omgang med andre, så argumentasjon for å omskjære barn ut fra en mulig reduksjon i risiko for å få sykdommer som hovedsaklig overføres gjennom seksualparterne helt irrelevant.   

Omskjæring som ledd i kampen mot HIV/AIDS skaper farlige myter om at omskjærte er beskyttet mot kjønnssykdommer og HIV. Det hevdes av berørte klagere og varslere at omskjæring med dette formålet i praksis virker mot sin hensikt. En annen bonus ved bruk av kondomer er at man reduserer risikoen for uønskede svangerskap.

Huseby skriver videre at:

«Omskjæring i jødisk tradisjon er et enkelt inngrep som gjøres uten narkose og har svært få komplikasjoner».

I innlegget mitt innledet jeg nettopp med å omtale en alvorlig, utilsiktet skade på en svensk gutt som nylig ble omskjært. Jeg begynte å lese meg opp om og engasjere meg mot omskjæring av guttebarn da en gutt blødde ihjel etter omskjæring i Oslo i 2012. Siden da har jeg fått med meg mange flere gutter som har dødd eller blitt alvorlig skadet på grunn av dette unødige, rituelle, irreversible kirurgiske inngrepet som alltid kommer med ulike velkjente risikoer. Jeg kjenner også et stort antall menn som klager. Å overse og bagatellisere det som er blitt gjort mot dem er ikke greit. Det er også anerkjent som svært problematisk å utføre kirurgi på småbarn uten effektiv smertelindring. Adekvat smertelindring ved omskjæring er det kun narkose som kan gi, og små barn tåler narkose dårlig, noe som gjør at vi helst unngår å operere våre minste.

Barn trenger effektiv smertelindring aller mest. Spedbarn og barn opplever smerte like sterkt eller «sterkere» enn voksne. De er dårligere rustet til å håndtere smerter enn eldre barn og voksne som som kan forstå hvor lenge smerten vil vare, at målet med kirurgien er bra for oss, og gjerne velger den selv. Omskjæring påfører smerte og traumer, både under og etter inngrepet, og kan ramme vår psykiske helse på mange måter.

Alle nye og gamle religioner, ideologier, virksomheter, stater og organisasjoner har selvstendige plikter eller ansvar for å sørge for at de ikke krenker menneskerettighetsstandarden. Leger har også avlagt den Hippokratiske ed om å ikke gjøre skade, og har et generelt ansvar for å bidra til å forebygge god helse i befolkningen. Helse Vest, som Husebye arbeider hos, vil heller ikke tilby rituell omskjæring til gutter som er yngre enn tre år, og helst ikke før de er minst fem-seks år gamle, begrunnet med tanke på anestesi, kirurgisk prosedyre og ikke minst barnets opplevelse.

Leder i Rådet for legeetikk har også gått ut mot omskjæring av barn. Det samme har nordiske barneombud og barnemedisinere gjort.n

Huseby avslutter med at:

«Dette ytre tegnet på pakten mellom Gud og Abraham er en over 4000 år gammel skikk og det eneste av Moselovens 613 påbud alle jøder følger uansett religiøst og politisk ståsted. Å forby omskjæring er det som vil oppleves som svik og menneskerettighetskrenkelse.

Det forbudet som Grinde målbærer, vil først og fremst ramme jøder og deres menneskerettigheter og religionsfrihet. Et forbud vil i praksis være et signal til norske jøder om at de ikke er ønsket her.»

Alle skal ha fullstendige menneskerettigheter. Menneskerettighetene skal nettopp ikke diskriminere noen basert på deres kjønn, alder, tilhørighet til en gruppe, legning osv. Også gamle ritualer og tradisjoner må tilpasse seg menneskerettighetsstandarden. Det er når vi tillater at for eksempel jødiske og muslimske guttebarn ikke skal ha fullstendige menneskerettigheter og rett til å beholde sine friske kropper intakte, slik alle andre har, at vi gjør veien kortere for farlig dehumanisering av jøder og muslimer. Slikt gjør dem enda mer utsatt for folk som ikke vil ha dem i landet (eller enda verre). Det er ikke «oss og dem», men vi, som skal gjelde. Vi har ikke ett vi dersom vi ikke vernes likt av loven, alle sammen.

I Norge er vi frie til å tro på den ene eller andre gud, altet eller ingenting. Men vi har også plikt eller ansvar for å beskytte og respektere menneskeverdet og de fullstendige rettigheter hvert eneste individ skal ha, også guttebarn. Barn har også en religionsfrihet som skal ivaretas, og bør slippe å få kroppen sin endret og merket i en religions navn. Om det er en voksen som selv finner mening i å bli omskjært, og får det gjort, så blir ritualet mer meningsfullt for denne personen. I tillegg blir alle risikoer og smerter knyttet til omskjæring betydelig redusert for voksne.

Vern av alle barn mot omskjæring (utenom ved svært sjelden medisinsk nødvendighet), uansett hvilken tilhørighet de gjennom sine foreldre har til en religion eller gruppe, er det jeg engasjerer meg for. Og det er jeg ikke alene om. Ritualet Brit Shalom uten omskjæring blir stadig mer populært blant jøder.

Voksne må tåle å tilpasse troen sin ørlite grann, slik at barn kan få slippe å tilpasse de friske kroppene sine til andres tro. Jeg ønsker ingen grupper ut av Norge eller noen noe vondt. Tvert imot. Jeg ønsker at alle skal ha fullstendige menneskerettigheter – i Norge og i verden.

Søster og bror. Photo by Joshua Clay on Unsplash.
Heldigvis fikk alle jenter vern mot alle former for omskjæring, også de milde formene, da de fikk vern mot omskjæring ved lov i Norge i 1995. Men alle gutter skulle fått det samme vernet samtidig. Alle barn skal ha like og sterke rettigheter. Photo by Joshua Clay on Unsplash.

Ellers er det vel verdt å lytte til den jødiske psykologen Ronald Goldman og den jødisk psykiateren Richard Schwartzman her: