Kjersti Marie Grinde

74 innlegg
Her skriver og uttaler jeg meg på vegne av meg selv og mitt rådgivningselskap innen næringsliv og menneskerettigheter, NMR AS. Min formelle utdanning er et masterkurs i Business & Human Rights fra Universitetet i Bergen, bachelorgrad i markedskommunikasjon, et årsstudium i psykologi, og delfag i organisasjons- og arbeidspsykologi. Jeg er svært opptatt av at vi forstår, respekterer og beskytter universelle menneskerettigheter, folkeretten og økosystemet vi er avhengige av. En håndfull verv har jeg også. Blant annet sitter jeg i styret til nettverket Stopp Omskjæring, samt at jeg har glede av å være lagleder og trener innen håndball for barn, og er styreleder i et huseierlag. Jeg er også bydelskontakt for SV i Fana og Ytrebygda.