White dove.

Næringsliv og menneskerettigheter

Stater har plikt til å beskytte menneskerettighetene. Virksomheter har ansvar for å respektere dem.

I 2011 ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (#FNVP) vedtatt. Prinsippene danner et rammeverk og en forventning til næringslivet, både små og store bedrifter, om at de skal gjøre forsvarlige aktsomhetsvurderinger som gjør dem i stand til å vite og ikke bare håpe og tro at de ikke bidrar til krenkelser av menneskerettighetene gjennom egne og forbindelsers operasjoner.

Norges nasjonale handlingsplan for oppfølging av dem

I 2015 utviklet Norge en nasjonal handlingsplan for oppfølging av dem. Hele PDFen kan leses her: Næringsliv og menneskerettigheter – Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper (pdf).

Tilgang til en ikke-rettslig klageordning og bistand til forhandling mellom parter tilbys gjennom Norges kontaktpunkt. Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning. 

Et raskt overblikk

For et kort, overordnet innblikk, forklarer denne informative videoen prinsippene og formålet med dem på 3.5 minutter: 

Utstrakt samarbeid må til for å beskytte og repektere menneskerettighetsstandarden og økosystemet vi er avhengige av.

For å følge med innen området, så er det viktig å følge med på engelsk. AEmneknaggene for UN Guiding Principles on Business & Human Rights er #UNGPs, #BHR og #bizhumanrights. På norsk bruker jeg #FNVP og #NMR.

Please, let us all

  •  
  •  
  •  
  •  
  •