Næringsliv og menneskerettigheter

Stater har plikt til å beskytte menneskerettighetene. Virksomheter har ansvar for å respektere dem.

I 2011 ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (#FNVP) vedtatt. Prinsippene danner et rammeverk og en forventning til næringslivet, både små og store bedrifter, om at de skal gjøre forsvarlige aktsomhetsvurderinger som gjør dem i stand til å vite og ikke bare håpe og tro at de ikke bidrar til krenkelser av menneskerettighetene gjennom egne og forbindelsers operasjoner.

Norges nasjonale handlingsplan for oppfølging av dem

I 2015 utviklet Norge en nasjonal handlingsplan for oppfølging av dem. Hele PDFen kan leses her: Næringsliv og menneskerettigheter – Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper (pdf).

Tilgang til en ikke-rettslig klageordning og bistand til forhandling mellom parter tilbys gjennom Norges kontaktpunkt. Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning. 

Et raskt overblikk

For et kort, overordnet innblikk, forklarer denne informative videoen prinsippene og formålet med dem på 3.5 minutter: 

Utstrakt samarbeid må til for å beskytte og repektere menneskerettighetsstandarden og økosystemet vi er avhengige av. Under årsmøtet til nye Vestland SV ble forslaget mitt om at nye Vestland fylke skal følge opp FNs veiledende prinsipper vedtatt, og jeg håper SV får gjennomslag for dette.

For å følge med innen området kan det være viktig å følge med på engelsk. Emneknaggene for UN Guiding Principles on Business & Human Rights er #UNGPs, #BHR og #bizhumanrights. På norsk bruker jeg #FNVP og #NMR for FNs veiledende prinipper og næringsliv og menneskerettigheter. Forsvarlige aktsomhetsvurderinger heter Human Rights Due Diligence, #HRDD, på engelsk. På norsk kan det kanskje kalles #FAV? Forsvarlige aktsomhetsvurderinger er i alle fall en favorittøvelse for meg.

Tre norske sider du bør følge med på er:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •