Business & Human Rights

Stater har plikt til å beskytte menneskerettighetene.

I 2011 ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (#FNVP) vedtatt. De er et rammeverk og en forventning til alle i næringslivet, små og store bedrifter, om at de skal gjøre forsvarlige aktsomhetsvurderinger for å kunne vite og ikke bare håpe og tro at de ikke bidrar til krenkelser av menneskerettighetene gjennom egne eller samarbeidspartneres operasjoner.

Denne informative videoen forklarer dette godt på 3.5 minutter: UN Guiding principles on Business and Human Rights. #UNGPs on #BHR or #BizHumanRights.

Samarbeid mellom alle aktører må til for å beskytte og repektere menneskerettighetsstandarden. Risiko for mennesker (og økosystemet vårt) er naturligvis en risiko for bedrifter.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •