Om NMR AS

Mitt nye konsulentselskap heter NMR AS. NMR står for næringsliv og menneskerettigheter, og viser til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. Organisasjonnummeret er 922 690 243.

På engelsk snakker vi om UNGPs som står for UN Guiding Principles, BHR som står for Business & Human Rights, og om utføring av HRDD, som står for Human Rigths Due Diligence. På norsk kaller vi det forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter.

Jeg ønsker å gi råd om næringsliv og menneskerettigheter til virksomheter som ønsker å utvikle vilje og evne til å vite om sin påvirkning på menneskerettigheter, fremme og respektere menneskerettigheter.

Om vi tar ansvar for å forstå, respektere og beskytte universelle menneskerettigheter, folkeretten og økosystemet vi er avhengige av, kan vi minimere lidelse og maksimere frihet og trygghet for alle.

– Kjersti Marie Grinde, NMR AS

Min formelle utdanning er et masterkurs i Business & Human Rights fra Universitetet i Bergen, en bachelorgrad i markedskommunikasjon, et årsstudium i psykologi, samt delfag i organisasjons- og arbeidspsykologi.

Arbeidserfaringen min kommer i hovedsak fra arbeid med prosjektledelse i et reklame- og designbyrå, et affiliatemarkedsføringsselskap, og med annonser og stillingsannonsetjenester i mediebedrifter. Jeg håper å få arbeide dedikert med å styrke beskyttelse av menneskerettigheter fremover.

Hittil er nok min største, lille, målbare meritt innen fremming av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter at nye Vestland SV vedtok forslaget mitt om å følge FN-prinsippene opp i nye Vestland fylke.

En håndfull verv har jeg også. Blant annet sitter jeg i styret til nettverket Stopp Omskjæring, er styreleder i et huseierlag, samt at jeg har glede av å være lagleder og trener innen håndball og fotball for barn i IL Bjarg. Mine meninger uttrykt i bloggen og sosiale medier er mine egne.

En av favorittene jeg lytter mye til, er historiker, forfatter og fremtidstenker, Yuval Noah Harari. Ellers har jeg stor glede av å spille fotball og basketball sammen med andre mødre og fedre i nabolaget mitt.

Dette var og er fremdeles bloggen til Kjersti Marie Grinde (39) i Bergen. Alt jeg skriver om er tilknyttet fremming og styrking av menneskerettigheter.

Superhelter som dette finnes ikke.
Vi må være hverandres «superhelter» gjennom samarbeid om ansvarlige normer.
Photo by Esteban Lopez on Unsplash.