Et vakkert innblikk i Brit Shalom – en velkomstseremoni uten omskjæring

Brit Shalom, den jødiske navne- og velkomstseremonien uten omskjæring, blir stadig mer populær. Her byr en fransk familie på et vakkert innblikk i seremonien.

https://www.facebook.com/Mr.VDR/videos/10214565224098259/

Gleden og stemningen smitter. Det eneste som klippes er et symbolsk bånd. Tusen takk til familien for dette viktige innblikket.

Det eneste konstante er endring

Det fortelles det at greske Heraklit sa omtrent 500 år før kristus, starten på en av våre tidsregninger. Og menneskene endrer hele tiden på naturen rundt seg, historiene vi forteller hverandre, og normene våre. Vi har en sterk evne til fantasi, forestilling og skapelse. Vi kan kontrollere og endre svært mye, og vi har skapt menneskerettighetene for å beskytte hvert eneste menneske sine rettigheter.

Barnets perspektiv og rettigheter

Denne lille gutten fikk beholde hele sin friske penis, alle funksjoner og den komplette evnen han har til følelse. Han har blitt ønsket velkommen i familien og miljøet, og fått lov til å bestemme over egen kropp. Han har blitt spart for smerte, traume og risiko for utilsiktede skader og kompliksjoner. Han har ikke blitt merket på kroppen med en tilhørighet til en religion eller tradisjon. Han har alle muligheter til å velge om han vil amputere sin forhud om han selv skulle finne det meningsfullt når han blir voksen.

Et voksent valg

Om han skulle ønske omskjæring som voksen, vil kirurgien kunne utføres mens han får narkose. I etterkant kan han få effektiv smertelindring. Kirurgen vil også få alle muligheter til å kunne beregne nøyaktig hvor mye forhud hen kan skjære bort uten at det er betydelig risiko for flere vanlige og uvanlige utilsiktede skader og komplikasjoner som kan oppstå under eller kort tid etter omskjæring som er spesielt alvorlige for barn, samt når penis vokser og utvikler seg gjennom barndom og pubertet.

En positiv endring i tråd med moderne kunnskap, etikk og menneskerettigheter

Jeg håper Brit Shalom vil mottas positivt av det mosaiske trossamfunn i Norge og verden, og aktivt tilbys.

Til gutten og foreldrene, Sarah og Victor: Mazel tov! Gratulerer!