Fredelige virkemidler til støtte for menneskerettigheter, likeverd og folkerett knebles i Tyskland

Min venn Ronnie Barkan er en aktivist som har stått utrettelig, klokt og sterkt opp i mot Israels brudd på folkeretten, menneskerettigheter, rettsprinsipper og likeverd.

Vennligst se denne sterke videoen av at Ronnie blir overfalt, kneblet og dradd bort fra et offentlig arrangement i regi av Israel på offentlig plass i Tyskland. Det blir utført av tysk politi, og bevitnet av tyske og israelske myndighetspersoner.

Se hele videoen. Med lyd.

Se hånden over Ronnie sin munn. Se hvordan han legges i bakken og slepes bort. Han har også fortalt at tysk politi tok telefonen hans og slettet video han selv hadde filmet. På videoen ser vi også at tysk politi griper etter armen til en annen kvinnelig, jødisk aktivist. De forsøker å ta telefonen hennes eller å stanse henne fra å filme at de tar med seg Ronnie Barkan og Stavit Sinai.

Se hele videoen, og tenk over hva grepet med å kjøre scenen om igjen i svart hvitt, sakte film og pålagt Israels nasjonalsang, hatikvah, har å si. Dette grepet er dessverre viktig. Opptrinnet og scenen er så fort overstått der og da, at mange nok feiler i å virkelig se og forstå hva som skjer og hva som står på spill når Ronnie og de andre to aktivistene behandles slik. 

Og det er verre. De er stilt for retten for en annen episode der de ytret seg på lignende vis. Vennligst les videre og se video fra den anledningen.

Jeg ber alle reflektere over hvordan dette virker inn på menneskerettigheter, folkeretten, likeverd og bruk av fredelige virkemidler til protest. Boikott, deinvesteringer og sanksjoner er et legitimt og ansvarlig press mot stater som i lang tid har vist manglende vilje til å respektere prinsipper som vi likeverdig skal ha ansvar for å beskytte.

Ronnie Barkan blir slept bort av tysk politi.

Det er i flere sammenhenger viktig for mange å vite noe om biaset, historien og gruppetilhørigheten til folk. Hvilken gruppe vi hører til, eller historie vi har, forteller likevel lite om hvem vi er og hvilke verdier vi har. Vi skal uansett ha det samme ukrenkelige menneskeverdet.

Hva er det som skal til for å stå imot og forebygge urett?

BDS-organisasjonen (og -bevegelsen) baserer seg på grunnleggende prinsipper innen folkeretten, universelle menneskerettigheter og likeverd for å støtte palestinernes kamp mot urett og brutalitet begått mot dem. De tre kravene til BDS-organisasjonen er:

  1. Å stanse okkupasjon og kolonialisering, og rive muren.
  2. Å gi alle menneskene i området Israel/Palestina like rettigheter.
  3. Å la flyktninger få returnere slik de har rett til etter folkerettens resolusjon 194.
Virkemidlene boikott, deinvesteringer og sanksjoner er fredelige, legitime og i tråd med anbefalinger fra FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter der parter ikke viser vilje til å respektere menneskerettigheter. De er sedvanlige utenrikspolitiske virkemidler for å legge press på stater som bryter menneskerettigheter og folkeretten. De samme virkemidlene bidro til at apartheid falt i Sør-Afrika.

Men hvordan ser tyske politikere på dem?

Den ene tyske politiker etter den andre insisterer her på å demonisere BDS-organisasjonen og -bevegelsen. Blant annet Gideon Levy tar til motmæle.

Og hva skjer i Frankrike?

Det som ble gjort mot Ronnie da han ble kneblet og slept bort da han ville bruke sin ytringsfrihet på arrangementet for Israel i Tyskland, er dessverre ikke det eneste tyske myndigheter har gjort mot ham.

Tidligere har han, Majed Abusalama fra Gaza og Christopher Ben Kushka fra Tyskland vunnet en rettssak de gikk til fordi myndigheter i Oldenburg nektet dem å avholde et offentlig arrangement ved navn «BDS: en palestinsk menneskerettighetskampanje».

I år har Ronnie, Majed og israelske Stavit Sinai (kvinnen i videoen øverst) blitt stilt for retten i Berlin for å ha forstyrret et arrangement på et universitet der representanter for Israel talte. Denne rettssaken har vært oppe, og endte med å bli utsatt.

Her kan videoer fra arrangementet sees.

Jeg ser ikke noe kritikkverdig fra disse tre som kvalifiserer til at de bør stilles for retten. Det er forstyrrende at publikum stiller de som taler kritiske spørsmål eller sier dem imot. Men risiko og aksept for slike ytringer hører til der ytringsfrihet og demokrati bor.

Å demonisere BDS-bevegelsen og feilaktig insistere på å kalle folk antisemitter når de har verdier som utelukker hat og vold mot noen som helst, er en farlig trussel mot alle mennesker og prinsipper som skal beskytte mennesker likeverdig.

Å insistere på at en organisasjon og bevegelse som er tuftet på beskyttelse av menneskerettigheter og folkeretten, og som opererer med åpenhet og fredelige virkemidler, skal hate jøder fordi de er jøder, for å slippe å stå opp mot grov menneske- og folkerettslig urett og farlig hat mot palestinere, kan bidra til å skape mye urett og hat. Slike tankesett ved til konspirasjonsteoretiske antisemitters bål. Og slike finnes. Men de hører ikke til i BDS-bevegelsen. De kan misbruke den, men de hører ikke til i den. Antisemitters eksistens skal heller ikke true palestineres rettigheter og bidra til å forsvare og akseptere grov urett begått mot dem.

Vi må ikke sove og tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv. Om du for eksempel hyller Rosa Parks for å sette seg ned på et sete på bussen som var forbeholdt hvite da apartheid åpent rådet i USA, men ikke bryr deg om palestinernes kamp for det samme likeverd og rettigheter, og ikke respekterer BDS-bevegelsens fredelige virkemidler og mål, så bør du gå en runde med deg selv og reflektere over dette.

Her kan dere bli bedre kjent med de tre tiltalte og problemstillingene, samt professor Richard Falk (to timer):

Følg med på disse aktivistene og støtt dem. #Humboldt3, kaller de seg. På Medium kan du følge dem og den utsatte og pågående rettssaken.

Støtt menneskerettigheter, folkeretten og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Da støtter du alle mennesker og alles likeverdige menneskeverd, også israelere som trenger frigjøring fra rollen som undertrykkere.

Den nødvendige transformasjonen i denne regionen er en krevende øvelse, men la oss støtte og hjelpe menneskene der gjennom den på en fredelig måte. Det bare virker umulig inntil det er gjort, som Mandela sa.