Justitia

Hva er rettigheter uten remedier?

Hva gjør du dersom rettighetene dine blir brutt?

«Ordner du opp» selv?

Tør du det? Har du råd til det? Har du tid til det? Risikerer du noe?

Hvor henvender du deg?

Til den som brøt rettighetene dine? Finnes det andre instanser?

Hvorfor brøt noen rettighetene dine?

Fordi vedkommende ville og kunne? Eller ikke visste bedre?

Hva ønsker du å oppnå?

Oppreisning? Kompensasjon?

Å sørge for at ingen andre blir utsatt for det samme? At ikke flere får rettighetene sine brutt?

Hvordan vil du gå frem?

Hvem kan hjelpe deg? Hvem og hva kan du støtte deg på?

Det spørs?

Svarene på disse spørsmålene er ikke alltid opplagte. Vi stiller sterkere om det finnes flere etablerte, trygge og effektive ordninger og instanser hvor vi kan henvende oss, og om vi kjenner våre rettigheter og er trygge på at vi bor i en rettsstat som forstår og beskytter menneskerettigheter. Vi stiller sterkere når vi har kjennskap og tillit til at støtte finnes, at samfunnet vårt både i teori og praksis viser at de anerkjenner at alle har rettigheter som skal beskyttes og blir beskyttet. Bare slik kan vi få tillit til at rettighetene våre er noe – at de er verdt noe – at hvert eneste menneske er verdt noe.

Norge blant de beste i klassen

Om du arbeider i Norge, og for eksempel din arbeidsgiver, leder eller kollega skulle bryte arbeidsmiljøloven, så kan du dersom du er organisert, henvende deg til din tillitsvalgte eller direkte til fagforeningen, eller du kan uavhengig av om du er organisert eller ikke, henvende deg til bedriftens verneombud, andre ledere i bedriften eller styret som du har tillit til, varsle Arbeidstilsynet eller politiet, eller kanskje til og med politikere eller media. Disse kontaktpunktene og instansene finnes og vil sannsynlig, gi deg råd eller hjelp.

Det er ikke garantert at så mye kan gjøres dersom det er vanskelig å fremlegge bevis for brudd på Arbeidsmiljøloven eller annet, det er noe annet å ha rett enn å få rett, men det er likevel viktig å varsle. Systemene er som mennesker, ikke feilfrie, og naturligvis skal de som blir anklaget for brudd på lover ha rett til å ikke bli dømt uten at deres skyld er bevist i en rettferdig rettssak.

Arbeidstakere og mennesker i Norge er blant de best beskyttede i verden. Perfekt er systemet ikke, men det er slett ikke verst. Man har både rett til og i visse tilfeller plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, slik Arbeidstilsynet beskriver her. Det er ikke bare enkelt å klage eller varsle. Det er rett og slett noe annet å ha menneskerettigheter enn å få sine menneskerettigheter beskyttet. Teoretiske rettigheter er noe annet enn hvordan rettigheter i praksis blir respektert. Men pessimisme og misantropi er ikke de sterkeste drivkreftene for at våre menneskerettigheter skal bli beskyttet. Man må finne frem sta optimisme og mot for å vinne reell beskyttelse av rettigheter. Mer praktisk øvelse i å ta ansvar og ledelse når noen begår urett mot andre vil nok komme godt med både under skolegang, studier og i arbeidslivet.

#MeeToo-kampanjene og andre saker som for eksempel rasismen Adam ble utsatt for på jobb eller avsløringer som den Brennpunkt gjorde av øst-europeiske arbeidstakere i vaskehaller som blir truet og ikke får verken lønn eller beskyttelse under arbeidet som de skal, avslører hvor sårbare enkeltmennesker er når de mangler kjennskap til hvor de kan henvende seg med en klage eller et varsel om kritikkverdige forhold – eller tillit til at de vil bli trodd og beskyttet, og ikke i verste fall bli mistrodd eller enda mer utsatt for fare eller represalier i en eller annen form.

Ofte kan man bli misantrop av å se sannsynlige skyldige i de mest alvorlige forbrytelser gå fri. Det kan være en lang prosess å få enkelte stilt for retten, men i går ble en krigsforbryter, Ratko Mladic, dømt til livslang fengselsstraff, noe som er svært viktig for folkeretten og vår, om enn tynnslitte, tillit til rettssystemet. Det er viktig at de som forbryter seg blir holdt ansvarlige og at samfunnet beskyttes mot dem.

Slavetiden er ikke forbi

I mange andre land er det nokså utbredt at arbeidere holdes som slaver eller under slavelignende forhold. Slavemarkedet i Libya ble svært synlig i denne reportasjen fra CNN, og tidligere skrev jeg litt om «tomatslavene» i Europa. At de HAR rettigheter har sansynlig ikke hjulpet dem nevneverdig fordi det ikke finnes tilgang til remedier – verktøy eller instanser som i praksis beskytter deres rettigheter, fanger opp deres klager, bryr seg om eller vet om deres eksistens, eller som tar uretten begått mot dem på alvor.

Trygg adgang til å klage, samt effektiv og ordentlig behandling av klagen er avgjørende

At vi har adgang til å klage og få vår sak behandlet er essensielt for vår frihet og trygghet. At mange deler den kollektive forestillingen om at alle er like mye verdt og har universelle, umistelige og udelelige menneskerettigheter – at våre menneskerettigheter ikke kan splittes opp og at noen rettigheter kan velges bort for enkelte, men at de henger sammen i en helhet, er sentralt. Alle må få reell tilgang til å få klager levert og behandlet ordentlig.

Menneskerettigheter som kun eksisterer som kun en kollektiv forestilling, en ønskedrøm, norm eller kultur, mer eller mindre diffus, er ikke nok. En frisk rettsstat med en Justitia som har bind for øynene, må til. Flere instanser og støtteapparat hører også til en velfungerende mekanisme. Alt må være ekte, sunt og prinsippfast. Ikke korrumpert.

Den tredje søylen

Brudd på menneskerettighetene må få konsekvenser. Av denne grunn har vi den tredje søylen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter: Vi må skape tilgang til effektive klageordninger: Stater har plikt til å sørge for at det finnes adgang til ulike former for rettslige eller ikke-rettslige klage- og erstatningsmekanismer og oppfordring til næringslivet om å delta i eller selv etablere og tilgjengeliggjøre ikke-rettslige klageordninger for parter som er berørt av deres virksomhet.

Trygge varslings- og klagemekanismer må etableres internt i selskaper (og gjerne innen leverandørkjeder) også.