Maleri fra Bibelen til Jean de Sy, ca. år 1355-1357. Abraham skjærer seg selv om.

Hvor bør grensene for kulturelt motiverte (intim)kirurgiske inngrep gå?

I dagens Klassekampen håper jeg med dette innlegget å sparke i gang en konstruktiv debatt om hvor grensene bør gå for hvilke kulturelt motiverte (intim)kirurgiske inngrep som bør tillates eller ikke, for barn og voksne. Klassekampen fant et godt bilde til saken.

Hva er etisk og uetisk intimkirurgi?

Det danske folketinget har vedtatt å forby «konstruksjon av jomfruhinner» på voksne kvinner. Ingen stemte mot forslaget.

I noen kulturer er «kyskhet» viktig. Den ofte misforståtte og myteomspunne «jomfruhinnen» – skjedekransen – er det noen som forventer eller krever at skal briste og blø etter første samleie – på bryllupsnatten. I etterkant blir det sett etter blod på lakenet som «bevis» på at kvinnen var «seksuelt uberørt». Noen kvinner oppsøker lege for å få utført et inngrep som sørger for at en blødning vil skje ved samleie.

Inngrepet blir ikke utført ut fra et medisinsk formål. Det er rent kulturelt motivert. Inngrepet regnes ikke for å endre kjønnsorganet betydelig eller varig, eller å ha særlig høy risiko for komplikasjoner. Det antas at det i hovedsak utføres på voksne kvinner som ønsker inngrepet selv, selv om de riktignok har et press på seg.

Samtidig som det vedtas at dette inngrepet på voksne kvinner skal forbys, er det fremdeles lov å utsette gutter for rituell omskjæring som skader friske kjønnsorgan, er smertefullt, risikabelt, og en betydelig, varig endring som tar bort funksjoner, endrer utseendet på penis og reduserer følelsesevnen.

Intensjonen bak det danske forbudet er å beskytte kvinner mot et unødvendig inngrep som motiveres av en kyskhetskultur som innebærer negativ sosial kontroll. Men hvilke grenser bør settes for hvilke inngrep voksne skal få bestemme om de vil ha? Hva skiller egentlig kosmetisk «trimming» av kjønnslepper, klitorishodet eller klitorishetten, som plastikkirurger tilbyr, fra kulturelt motiverte «mildere» former for kvinnelig omskjæring? Hva er etisk og hva er uetisk intimkirurgi?

I den norske Straffeloven §284 står det:

Kjønnslemlestelse.
Med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer.

I lov om rituell omskjæring av gutter står det:

§ 1. Formål.
Lovens formål er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte, samt sikre at et tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig.

§ 2. Definisjon av rituell omskjæring.
Med rituell omskjæring menes i denne lov et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet.

Guttene får ingen mulighet til å ta et velinformert valg eller samtykke dersom de er veldig unge eller utsettes for feilaktig informasjon og press. Loven gir ikke gutter rettigheter som alle jenter og voksne har, men forsøker kun å sørge for at risiko for utilsiktede skader og komplikasjoner reduseres noe.

Medisinsk etikk og universelle menneskerettigheter bør sikre at alle får likeverdig og reell trygghet og frihet til å bestemme over om de ønsker medisinsk unødvendige kirurgiske inngrep på sitt kjønn.

Svært risikabel eller skadelig kroppsmodifikasjon på voksne bør nok reguleres. Men «konstruksjon av en kunstig jomfruhinne» er etter min oppfatning et mindre inngrep, selv om jeg håper at folk frir seg fra denne «kyskhetskulturen». Det danske forbudet kan virke forebyggende og opplysende, men vil nok være vanskelig å håndheve.

Jeg håper alle barn snarlig vil bli vernet mot rituell omskjæring. Man skal nettopp ikke være selektiv på menneskerettigheter. Alle må få eie hele kroppen sin.

(Delt med tillatelse fra Klassekampen.)

Innlegg i avisen Klassekampen om hvor grensene skal gå for hva som er etisk eller uetisk (intim)kirurgi på voksne og barn.
Innlegg i Klassekampen om hvor grensene skal gå for hva som er etisk eller uetisk (intim)kirurgi på voksne og barn.