Hvorfor og hvordan arbeide med respekt for menneskerettigheter?

En eneste virksomhet, organisasjon eller menneske kan neppe «redde verden» fra all slags menneskeskapt urett i morgen, men alle kan gjøre noe. Når flere og flere samarbeider om og øver på å bli bedre på å forebygge, oppdage, kartlegge, stanse, rette opp eller dempe krenkelser av menneskerettigheter eller forurensing av miljøet, betyr det mye totalt sett.

Alternativer til å ta på seg å gjøre sitt beste for å bidra samfunnsansvarlig er ikke akkurat lett å forsvare overfor seg selv eller andre. Tiden er alltid inne til å gjøre det som er riktig og viktig. Men det krever beslutning fra toppledelse, tildeling av ressurser og ansvar, styrking av kompetanse, nye retningslinjer, iverksettelse av nye rutiner og ikke minst utvikling av kultur og normer for det både i og utenfor virksomheten. 

Litt bakgrunnsstoff kan være viktig for å forstå utviklingen fra filantropiske, frivillige, ganske selektive måter å påta seg  samfunnsansvar på, til mer helhetlige, ansvarliggjørende forventninger fra FN, stater, internasjonale standarder, organisasjoner, mer eller mindre obligatoriske krav og lover i ulike jurisdiksjoner. 

Professor John Ruggie fikk oppdraget fra Kofi Annan med å lede arbeidet med utviklingen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Lytt gjerne til ham her:

Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i Norge

«Selskaper forventes å utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for om en virksomhet bidrar til eller forårsaker skade på mennesker, samfunn og miljø, både i eget selskap og i verdikjeden eller en forretningsforbindelse. Der slike skader oppdages, skal selskapet stanse, forebygge eller avbøte, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere om dette arbeidet.», skriver norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Følg med på dem.

OECD sin nye veileder for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Last ned og ta i bruk OECD sin nye veileder som forklarer  hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger slik dette er nedfelt i
OECDs retningslinjer.

Norsif – en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning – har sammen med Oslo Børs oppdatert sin veileder i juli 2018.

Investorer bør også følge med på PRI og UNEPFI.

To andre som er ledende innen FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og er vel verdt å følge med på, er SHIFT og Institute for Human Rights and Business.

Sist, men ikke minst, er det viktig å følge med på FNs forum for næringsliv og menneskerettigheter.

Ellers er dette fire nyttige linker: