I Norge kan vi tro på den ene eller den andre gud, altet eller ingenting

Å la alle barn få samme vern mot omskjæring uten medisinsk gyldig begrunnelse står ikke i motsetning til religionsfriheten, men styrker religionsfriheten og menneskerettighetene for hver og en av oss.

Her er utdrag fra mitt svar til Torstein Dahle i Klassekampen mandag 23. april:

Menneskerettslige prinsipper

Når vi tillater amputasjon av forhuden til noen barn pga. deres kjønn og tilhørighet til en gruppe, så amputerer vi menneskerettighetene, barnekonvensjonen, medisinsk etikk, likeverd og likhet for loven. Det er på høy tid å rette opp i dette. Å akseptere at for eksempel jøder eller muslimer ikke skal ha fullstendige rettigheter som alle andre er en farlig vei å fortsette å gå. Det vet vi altfor godt.

Barnets og den fremtidige voksne sitt perspektiv

Å ha respekt for medmennesker krever at vi respekterer alle barns rettigheter til å beholde sine friske kjønnsorganer intakte. Våre kjønnsorganer er høyst private, og både mennesker og pattedyr er skapt med en forhud som har flere funksjoner. Forhuden er en unik del av kroppen som har en stor samling spesialiserte nerver, beskytter oss mot at bakterier skal trenge inn i kroppsåpninger, og lar penishodet være en indre struktur med tynn og glatt hud.

Anatomiske og kirurgiske fakta

Å fremstille alle former for omskjæring av jenter som vesensforskjellige fra omskjæring av gutter, avslører kunnskapshull om anatomi, ulike omskjæringsmetoder, risiko og konsekvenser av forhudsamputasjon, samt mangel på forståelse og respekt for grunnleggende etikk og rettsprinsipper som skal beskytte individer. Alle barn trenger å få vern mot alle former for omskjæring uten gyldig medisinsk begrunnelse. Behov for full forhudsamputasjon forekommer forøvrig svært sjelden da det finnes mye mer konservative behandlingsmetoder enn forhudsamputasjon for ulike diagnoser. Kun med velinformert samtykke fra den helst voksne person det gjelder, bør frisk forhud opereres bort.

Ansvar for å lytte til klagere

Det er svært beklagelig at omskjæringsforkjempere og -apologeter ofte avviser å lytte til varslere og klagere som er blitt omskjært som barn, inkludert jødiske klagere og varslere, slik jeg har erfart det gjennom debatt den siste uken. Om vi lærte noe etter for eksempel de ferske #MeToo-varslingssakene, så virker det dessverre å være svært hult.

– og gjøre forsvarlige aktsomhetsvurderinger

Jeg har nylig gjennomført 15 studiepoeng i «Business & Human Rights» ved Universitetet i Bergen, og det forventes av FN gjennom «FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter» (2011) og Norge gjennom «Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper» (2015), at til og med alle bedrifter skal gjøre (prioriterte) forsvarlige aktsomhetsvurderinger for å kunne vite, og ikke bare tro og håpe, at de ikke direkte eller indirekte bidrar til krenkelser av noens menneskerettigheter.

Bedre sent enn aldri

Det er nok av mannlige, intersex og transpersoner som er klagere etter å ha blitt omskjært som barn, og de har vi ansvar for å lytte til og ta på alvor. De kan ikke få tilbake forhuden sin, men står frem for å forebygge at flere barn skal bli frarøvet forhuden og sin kroppslige integritet. Dahle kjenner ikke til dem selv om de har stått frem i norske medier eller engasjerer seg som «intaktivister», men det kan vi raskt rett opp i. Dahle er hjertelig velkommen til å kontakte meg, så skal jeg hjelpe ham å opprette kontakt med dem, jøder og andre.

Menneskerettighetsstandarden krever likeverd for alle, også de små

Ingen skal diskrimineres mot på grunnlag av alder, kjønn eller tilhørighet til en gruppe. Alle barn skal ha de samme sterke rettigheter til å beholde sine friske kjønnsorganer intakte. Om du tror på den ene eller andre gud, altet eller ingenting, så skal du være trygg og fri i Norge, et av landene som ellers klarer å beskytte menneskerettighetene godt. Men for å oppnå dette har alle voksne ansvar for å tilpasse forestillingene og praksisen sin til å være i tråd med menneskerettighetene i stedet for å i dette tilfellet tilpasse barns friske kropper til forestillingene sine. Menneskerettighetsstandarden er for absolutt alle og skal være ukrenkelig.

Dahle, jeg håper du er åpen for å treffe berørte og varslere, og dernest å revurdere din oppfatning. Det er ingen skam å snu.


 
Dahle og jeg har vært i dialog i etterkant, noe jeg setter stor pris på. Det er å lytte og gjøre aktsomhetsvurderinger. Tommel opp!