Kan vi klare å beskytte alle mennesker sine rettigheter?

– Kan vi klare det?

– JA!

– Hva må vi gjøre?

– PRØVE!

– OG ØVE!

Det er kun opp til oss og vår evne til å samarbeide om vi kommer til å beskytte og respektere likeverd, menneskerettigheter og andre formelle og uformelle normer som sikrer frihet, trygghet og rettferdighet like godt som vi spiller fotball sammen – eller ikke.

Vi kan klare det. Eller vi kan velge det bort. Er du med?

Har du troen på at fiksjonen menneskerettighetsstandarden er vårt førstelinjeforsvar mot lidelse og brutalitet? 

Jeg har et par innspill til forbedringspotensial for de 70 år gamle menneskerettighetene, men jeg er sterk i troen på viktigheten av dem.

Min tro alene utgjør imidlertid fint lite. Menneskerettighetesstandarden er lite verdt uten vår kollektive tro på, respekt for og insistering på beskyttelse av den gjennom at vi beskytter hvert eneste menneske sitt menneskeverd bare fordi det er et menneske.

Du trengs. Fellesskap basert på troen på menneskerettslige prinsipper trengs.