Kort "ordliste" for næringsliv og menneskerettigheter

Kommunikasjon på menneskers morsmål er et viktig prinsipp innen næringsliv og menneskerettigheter. Men det er klart at engelsk er et dominerende og nyttig språk for kommunikasjon mennesker i verden i mellom. Her vil jeg mer eller mindre tilfeldig nevne og oversette en del ord, forkortelser og begreper som blir mye brukt:

UNGP eller UNGPs = UN Guiding Principles = FNs veiledende prinsipper.
Jeg skulle ønske vi på norsk ville bruke FNVP som forkortelse, men det ser ut som det er UNGP som blir mest brukt.

BHR = Business and Human Rights = næringsliv og menneskerettigheter.
Selv har jeg brukt NMR som bedriftsnavn, men det virker som det er BHR eller bizhumanrights som blir mest brukt også på norsk.

UNGPs on BHR = UN Guiding Principles Business and Human Rights = FNs veilednede prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

HRDD = Human Rights Due Diligence = forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter, eller kun aktsomhetsvurderinger.

mHRDD = Mandatory Human Rights Due Diligence = obligatoriske forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter. Frankrike har gjort aktosmhetsvurderinger obligatoriske for store franske selskap (duty of vigilance law). EU og Sveits arbeider med det samme.

Responsible Business Conduct, RBC = ansvarlig næringsliv.

ESG = Environmental and Social Governance = miljømessig og sosialt ansvarlig eierstyring. I det sosiale hører respekt for menneskerettigheter til selv om det tidligere gjerne var mest forbundet med frivillig filantropi.

CSR = Corporate Social Responsibility = bedrifters sosiale samfunnsanvar. Historisk har det vært snakk om frivillig filantropi. Nå forventes det et aktivt arbeid som sikrer at bedrifter unngår å bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter.

NAP = National Action Plan = Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsippe for næringsliv og menneskerettigheter.

Remedy = klageordninger.

Leverage = innflytelse.

Vi må ikke hindre forståelse og felles forståelse ved at vi lar være å bruke folk sine mange ulike morsmål.