Kurs for å utvikle evne og vilje til å respektere menneskeretigheter

Eg håpar på ein oppsving i etterspørsel etter tankesett og metodar for risikoreduksjon etter pandemien som herjar. Men eg kan ikkje tilby anna enn online kurs, forelesningar, råd og eventuelt podcast eller video inntil vidare. Eg vil avvente litt før eg eventuelt freistar på slikt, då ungane er heime og det blir små anledningar til å arbeide uforstyrra med slikt.

Ta vare på kvarandre!

Vennligst ta kontakt på telefon 95 88 66 09 eller nmr@onewe.global om du er interessert i å få hjelp til å utvikle kompetanse, forståelse, retningslinjer, rutiner, kultur, insentiver og motivasjon i din virksomhet som gjør dere tryggere på å kartlegge, prioritere og redusere risiko for mennesker.

Jeg holder til i Rådal i Bergen, og ønsker først og fremst å holde kurs her, men reiser også om det er ønskelig. Det passer for eksempel godt å møtes på Scandic i Blomsterdalen, like ved flyplassen, da de har fine fasiliteter og tariffavtale.

Så Har du viljen som skal til for å styrke din innsats til respekt for menneskerettigheter? Hvilket kjølvann etterlater dine operasjoner seg?

Hva ligger igjen i kjølvannet etter våre operasjoner?