Kjære Mark. Lov å gjøre det, men ikke vise det?

Nå må jeg skrive «Kjære Mark. Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne dette bildet», slik Aftenpostens sjefredaktør skrev i 2016.

Fredag formiddag delte redaktørstyrte Forskning.no en forskningsartikkel som er finansiert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Sistnevnte er i hovedsak finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Barne- og familiedepartementet.

Bildet som er valgt til å illustrere artikkelen viser en uidentifiserbar gutt sin forhud som blir løsnet fra penishodet før den skal skjæres bort. Inngrepet ser ut til å bli utført under moderne, sterile forhold, tilsynelatende i tråd med hva som er lov i Norge under lov om rituell omskjæring av gutter.

Skjermbilde av artikkelens hovedbilde på Forskning.no.

Jeg er styremedlem i nettverket Stopp Omskjæring, og kort tid etter jeg såg Forskning.no sin artikkel delt på Facebook, postet jeg samme artikkel på Stopp Omskjæring sin Facebook-side som har nær 10 000 følgere.

Stopp Omskjæring er et nettverk som engasjerer seg for at alle barn skal få likeverdig vern mot alle typer omskjæring og kirurgi på kjønnet som ikke er medisinsk nødvendig. Unntak kan være medisinsk velbegrunnede inngrep som er ønsket av barn som kan forstå konsekvenser og få god smertelindring, for eksempel eldre intersex-barn.

Noen timer senere får jeg beskjed fra Facebook om at jeg er utestengt i 24 timer fordi jeg har delt noe som strider mot standardene deres. Det oppgis ikke spesifikt hva som bryter med standardene deres, men det er posten på Stopp Omskjæring sin Facebook-side det gjelder.

Det er illustrasjonsbildet Facebook antagelig reagerer på. Bildet er blitt tatt under en gutt sin omskjæring, sannsynligvis med samtykke fra foreldrene hans og lege og helsepersonell som utfører omskjæringen, og er videre blitt gjort tilgjengelig og antagelig solgt gjennom billedbyråene Shutterstock / NTB scanpix, og er deretter blitt valgt, godkjent og publisert av redaktørstyrte Forskning.no og Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

Bildet har blitt vurdert av flere ledd som har etiske standarder å forholde seg til. Og så blir jeg personlig utestengt fra Facebook for å dele en forskningsartikkel med bildet i, samt at innlegget på Stopp Omskjæring sin Facebook-konto blir slettet.

Jeg er enig med Facebook i at barn sine kjønnsorganer skal være deres private. At det generelt ikke skal tas bilder av barns kjønnsorganer. Og at slike bilder ikke skal deles på internett eller andre måter. Men noen unntak må det i mange sammenhenger være. Og det å ta, formidle, selge og publisere et bilde fra en lovlig operasjon hvor barnet ikke er mulig å identifisere, for å sette fokus på nettopp dette kirurgiske inngrepet på barn, bør være et slikt unntak.

Da jeg sjekket om Forskning.no også hadde blitt utestengt, fant jeg at Forskning.no sin Facebook-post hadde fått bildet tildekket av Facebook. Det er greit, synes jeg. En privatperson som delte samme artikkel hadde (ennå) ikke fått bildet tildekket. Der var det fortsatt synlig.

Årsaken til at jeg ble utestengt er nok at jeg tidligere har blitt utestengt for deling av en artikkel fra et svensk medium ledet av en prisbelønt sjefsredaktør med erfaring fra flere seriøse svenske medier som hadde et lignende illustrasjonsbilde fra en omskjæring:

Det er nok nakenhet og bilder av barns kjønn, Facebook reagerer på. Men slike bilder fra en lovlig operasjon på ikke identifiserbare gutter er noe flere andre virksomheter med redaktører har gått god for. Guttenes foreldre, legen og helsepersonellet som utførte omskjæringen og tillot fotografering har sannsynligvis også tillatt dette. Mange ledd har vurdert og tillatt dette.

Bildet viser noe som foregår i samfunnet. Noe som blir gjort mot barn. Noe som kritiseres og debatteres. Noe mange kjemper for å verne alle barn mot.

Hvem har rett? Jeg og Forskning.no med flere - eller Facebook? 

Det er neppe uidentifiserbare gutters personvern Facebook har forsøkt å ivareta. Men jeg vil benytte anledningen til å også sette fokus på barns personvern. På YouTube finnes mange videoer av identifiserbare barn som blir omskåret. Videoene er gjerne publisert av leger som del av undervisningsformål – eller markedsføringsformål. Jeg har prøvd, men har gitt opp å prøve å rapportere slikt. Og så orker jeg sjelden å utsette meg selv for å se omskjæring. Jeg velger å avstå fra å lenke til slikt også.

Barns rett til personvern er en del av kampen for å verne alle barn likeverdig mot omskjæring. Vi som kjemper denne kampen eller omtaler slike saker bør passe godt på at vi ikke ubetenksomt deler personlig informasjon om identifiserbare barn. Slikt har jeg kritisert flere ganger, sist da en norsk jente ble gjort identifiserbar gjennom familien sin, og sensitivt omtalt i en nettartikkel i Bergens Tidende som har stor rekkevidde og lang levetid, på måter som kan gjøre henne utsatt for uønsket oppmerksomhet. Denne saken ble forøvrig også delt og debattert på Facebook.

Det byr meg imot å nevne denne saken da det igjen setter fokus på jenta. Men hvordan skal vi styrke barns rettigheter til personvern og rett til vern mot kirurgi på deres friske kjønn uten å kunne vise til konkrete eksempler på uheldige handlinger?

Stopp Omskjæring avstår fra å dele bilder av barn som er identifiserbare av generelle personvernhensyn selv om foreldre til barn har delt sensitive bilder offentlig på Facebook – og Facebook tillater det. Jeg ser foreldre poste sensitive bilder av barna sine på Facebook omtrent daglig da jeg er i kontakt med menneskerettighetsaktivister i USA som fanger opp poster fra foreldre som skriver at de vil skjære om guttene sine, eller som lurer på om de bør gjøre det eller ikke. Intaktivister (menneskerettighetsaktivister som engasjerer seg for at barn skal få beholde sine kjønn intakte) tar kontakt med foreldre som poster slikt for å opplyse om hvor unødvendig, skadelig og risikabelt omskjæring er. Mange gutter har fått beholde kroppen sin intakt og hel takket være dem. Og takket være Facebook som gjør dette mulig.

Det er viktig at vi får kjennskap til at omskjæring foregår, hva det innebærer og hvordan det foregår slik at flere vil forstå at vi må kjempe en viktig kamp for menneskers rettigheter som barn og de fremtidige voksne de skal bli. Vi må redusere risiko for barn og hverandre, og ikke bryte med likeverdsprinsipper og medisinsk etikk. Vi må tåle å se bilder av inngrep vi tillater gjort mot barn. Og vi får det til samtidig som vi ivaretar barn sitt personvern, slik det er godt ivaretatt på bildet i artikkelen på Forskning.no.

Jeg er et menneske som skal ha ytringsfrihet. Det er en menneskerettighet. Men en global gigiantvirksomhet som Facebook struper den ved to anledninger der jeg har delt artikler fra redaktørstyrte, vel ansette medier, som inneholder bilder som de og flere har vurdert som ok å publisere. Det er ikke greit å sensurere dette.

Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettigheter under FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Får Facebook sin standard stå over menneskerettighetsstandarden og ytringsfriheten? Facebook er en mektig normsetter på akkurat dette området. Antagelig den mektigste. De forvalter rett og slett store deler av våre ytringer og vår ytringsfrihet. Vi må ikke overlate slikt i for stor grad til algoritmer uten skjønn.

Facebook forteller meg at jeg har gjort noe feil, og at vi alle kan feile iblant. Jeg blir ikke gitt en tilrettelagt adgang til å klage. Og jeg kjenner på stress, fortvilelse, sinne og dum skamfølelse. Jeg håper Facebook vil innse og innrømme at de feilet her.

Barns rettigheter til å beholde hele sin friske kropp, samt deres rett til personvern, må styrkes. Ytringsfriheten likeså. Jeg konkluderer med at Forskning.no og Kvartal.se med flere redaktører har rett. At Facebook tar feil. Men får vi rett? Da må vi stå sammen for å få det.

Skjermdumper fra Facebook.