Markedsundersøkelse om næringsliv og menneskerettigheter

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter ble vedtatt i juni 2011. De har fått støtte ved lov, handlingsplaner og retningslinjer.

Prinsippene gjelder per definisjon for alle bedrifter, men forventningene er størst til bedrifter som opererer eller handler multinasjonalt. For å følge prinsippene må de fleste bedrifter endre retningslinjer og praksis noe.

Vil du bruke to minutter på å svare på denne anonyme* markedsundersøkelsen for å kartlegge informasjonsbehov knyttet til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter?

*Innstillingen er PÅ for ekskludering av ALL respondentinformasjon (navn, e-postadresser, IP-adresser og egendefinerte data) fra spørreundersøkelsesresultatene. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes av meg til å få et inntrykk av hvordan norsk næringsliv opplever sitt informasjonsbehov om næringsliv og menneskerettigheter.

Jeg setter også stor pris på om du deler den med andre.

Beste hilsen
Kjersti Marie Grinde
Student innen Business & Human Rights
og blogger på onewe.global