NMR AS – råd innen næringsliv og menneskerettigheter

Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å bidra til respekt for menneskerettigheter. FN forventer dette gjennom FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) og Norge forventer det gjennom sin nasjonale handlingsplan for oppfølging av FN-prinsippene (2015). Prinsippene er inkorporert i alle ledende, rådende standarder, som ILO, Global Compact, OECD med flere.

Frankrike har også laget en lov (2017) som pålegger de største franske selskapene som opererer multinasjonalt å gjennomføre og rapportere inn at de gjennomfører forsvarlige aktsomhetsvurderinger og arbeider aktivt med å forebygge, stanse, dempe eller rette opp menneskerettighetsbrudd. Dette er en start på det som forhåpentlig blir noe som stadig flere stater innfører for å styrke sin evne til å beskytte menneskerettigheter, slik de har plikt til. EU og Sveits arbeider med å utvikle lignende.

Lover og reguleringer er viktige for å skape et rettferdig konkurransegrunnlag. Virksomheter som ikke har vilje eller evne til å respektere menneskerettigheter bør ikke få fordeler av å være uansvarlige.

Det jeg aller helst vil gjøre er å fremme forståelse av, respekt for og beskyttelse av menneskerettigheter.

Navnet mitt er Kjersti Marie Grinde, og jeg har startet konsulentselskapet NMR AS for å gi råd om næringsliv og menneskerettigheter. Vennligst ta kontakt dersom du er interessert i å komme i gang med eller videreutvikle og forbedre arbeidet ditt med ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter. Jeg tilbyr rådgivning, forelesninger og workshops, helst i Bergen, men jeg kan også reise til de som ønsker det.

Videre er jeg gjerne sparringpartner, kommunikasjonsrådgiver og en som kan bidra med å analysere og prioritere hvor det er størst risiko for at din virksomhet eller deres ulike samarbeidspartnere kan påvirke negativt med tanke på menneskerettigheter. En rolle som en “brysom” og utfordrende “djevelens advokat” kan jeg også ta dersom din virksomhet ser verdien av at noen tar den. En slik rolle kan være viktig å ha med på laget for at man skal lykkes med å redusere risiko for mennesker – og bedriften.

Menneskerettigheter er i likhet med penger, bedrifter, organisasjoner, nasjoner, religioner, idretter og så mangt annet, menneskeskapte fiksjoner som hjelper oss til å samarbeide på kompliserte måter i et stort antall, inkludert med fremmede.

Menneskerettighetene er helt avhengige av at flest mulig tror på dem, forteller om dem, respekterer og beskytter dem.

Virksomheter forventes å utvikle vilje og evner til å respektere menneskerettigheter. Hver for seg og sammen kan de ha stor innvirking på menneskerettighetsstandarden. De kan være mektige normsettere, kulturbyggere og historiefortellere. Hver eneste en av oss har påvirkingskraft, selv om det kan føles som at våre ytringer og handlinger ikke påvirker verden noe mer enn det vingeslagene til en sommerfugl gjør.

Ansvarlige mennesker og virksomheter vil samarbeide med ansvarlige mennesker og virksomheter. La oss skynde oss og støtte hverandre i å bli mer ansvarlige sammen.

Vil du ta ansvaret deres på større alvor og bli ledende innen ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter? Da er det bare å sette i gang. Jeg vil gjerne hjelpe til. Vennligst ta kontakt på nmr@onewe.global i dag.