NMR AS – råd innen næringsliv og menneskerettigheter

Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å bidra til respekt for menneskerettigheter. FN forventer dette gjennom FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011) og Norge forventer det gjennom sin nasjonale handlingsplan for oppfølging av FN-prinsippene (2015). Prinsippene er inkorporert i alle ledende, rådende standarder, som ILO, Global Compact, OECD med flere.

Frankrike har også laget en lov («Duty of Vigilance», 2017) som pålegger de største franske selskapene som opererer multinasjonalt å gjennomføre og rapportere inn resultater av deres forsvarlige aktsomhetsvurderinger. Store, franske virkeomheter må arbeide aktivt med å forebygge, stanse, dempe eller rette opp menneskerettighetsbrudd. Den norske regjeringen har nedsatt et etikkinformasjonsutvalg som har utredet en ny lov om etikkinformasjon.

Komplekst og krevende, ja. Men respekt for menneskerettigheter er vår felles interesse nr. 1. Med bred oppslutning om menneskerettighetsnormen vil vi forebygge og stanse mye lidelse og redusere risiko. Skjermbilde herfra.

Dette er en start på det som forhåpentlig blir noe som stadig flere stater innfører for å styrke sin evne til å beskytte menneskerettigheter, slik de har plikt til. EU og Sveits arbeider med å utvikle lignende. Vi er delt inn i et lappeteppe av jurisdiksjoner, og har behov for at disse bitene skal utvikles og passe sammen slik at de til slutt utgjør et stadig mer finmasket og tilpasset sikkerhetsnett.

Lover og reguleringer er viktige for å skape et rettferdig konkurransegrunnlag. Ansvarlige virksomheter etterspør lover som gjør at virksomheter som ikke har vilje eller evne til å respektere menneskerettigheter ikke skal få fordeler av å være uansvarlige.

Det jeg aller helst vil gjøre er å fremme forståelse av, respekt for og beskyttelse av menneskerettigheter.

Navnet mitt er Kjersti Marie Grinde, og jeg har startet konsulentselskapet NMR AS for å gi råd om næringsliv og menneskerettigheter. I arbeidslivet har jeg hittil et par tiår bak meg der jeg kort fortalt mest har fortalt historier for å hjelpe virksomheter med å selge varer og tjenester. Nå har jeg behov for å først og fremst fortelle historier som bidrar til å beskytte mennesker.

Vennligst ta kontakt dersom du er interessert i å komme i gang med eller videreutvikle og forbedre arbeidet ditt med ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter. Jeg tilbyr rådgivning, forelesninger og workshops med mål om å bidra til å styrke refleksjon, øke kunnskap og evner til å respektere menneskerettigheter. Jeg kan også engasjeres for å drive risikokartelgging eller dialogbasert påvirkning av virksomheter og myndigheter i andre land som du vurderer å samarbeide med, men som har risiko for menneskerettighetsbrudd.

Jeg bor i Bergen, men kan også reise til de som ønsker det. NB! Ikke mens koronaviruspandemien herjer. Men mye kan tilpasses og løses digitalt.

Videre er jeg gjerne sparringpartner, kommunikasjonsrådgiver eller en som kan bidra med å kartlegge og prioritere hvor det er størst risiko for at din virksomhet eller deres ulike samarbeidspartnere kan påvirke negativt med tanke på menneskerettigheter. En rolle som en “brysom” og utfordrende “djevelens advokat” kan jeg også ta dersom din virksomhet ser verdien av at noen tar den. En slik rolle kan være viktig å ha med på laget for at man skal lykkes med å redusere og minimere risiko for mennesker – og virksomheter.

Menneskerettigheter er i likhet med penger, bedrifter, organisasjoner, nasjoner, religioner, idretter og så mangt annet, menneskeskapte fiksjoner som hjelper oss til å samarbeide på kompliserte måter i et stort antall, inkludert med fremmede. Jeg er en stor beundrer av Yuval Noah Harari sine historier om oss mennesker og våre historier. Mine historier og betraktninger bærer nok preg av det.

Menneskerettighetene er helt avhengige av at flest mulig tror på dem, forteller om dem, respekterer og beskytter dem.

Virksomheter forventes å utvikle vilje og evner til å respektere menneskerettigheter. Hver for seg, og spesielt sammen, vil de ha stor innvirking på menneskerettighetsstandarden. Virksomheter er ofte mektige normsettere, kulturbyggere og historiefortellere. Hver eneste en av oss har påvirkingskraft, selv om det kan føles som at våre ytringer og handlinger ikke påvirker verden noe mer enn det vingeslagene til en sommerfugl tilsynelatende gjør.

Ansvarlige mennesker og virksomheter vil samarbeide med ansvarlige mennesker og virksomheter. La oss skynde oss og støtte hverandre i å bli mer ansvarlige sammen.

Vil du ta ansvaret deres på større alvor og bli ledende innen ansvarlighet og respekt for menneskerettigheter? Da er det bare å sette i gang. Jeg vil gjerne hjelpe til. Vennligst ta kontakt på nmr@onewe.global i dag.