NMR AS vil respektere menneskerettigheter

Denne virksomheten er startet for å fremme respekt for og beskyttelse av menneskerettigheter. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er sentral for virksomheten. Eier og leder i virksomheten, Kjersti Marie Grinde, har eksamen i masterkurset Business & Human Rights fra Universitetet i Bergen, og fikk undervisning av noen av de fremste i verden og Norge innen temaet.

Innkjøpene virksomheten gjøre vil være beskjedne og sporadiske. Ved innkjøp vil bedriften ved hjelp av forsvarlige aktsomhetsvurderinger kartlegge og undersøke så godt det lar seg gjøre om det er risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd forbundet med produsenter og leverandørkjeden. Her er den første, lille aktsomhetsvurderingen gjort.

Ved funn av slik risiko vil virksomheten bruke sin påvirkningskraft til å påpeke dette, for å bidra til om mulig å forebygge fremtidige eller rette opp, stanse eller dempe menneskerettighetskrenkelser som har funnet sted.

Virksomheten vil generelt forsøke å følge høyeste etiske standard, og være oppmerksom på å ikke bli involvert i noe korrumperende eller hvitvasking.