NMR sin aktsomhetsvurdering

Denne nye, lille virksomheten har ikke hatt andre innkjøp enn en langermet t-skjorte fra Teamshirts som holder til i Tyskland, og visittkort fra Canva.com. Visuell profil er skapt selv ved hjelp av Canva.com, og nettsiden er laget av meg selv i WordPress.

Det finnes ikke klare retningslinjer fra alle disse virksomhetene med tanke på om de aktivt arbeider med respekt for menneskerettigheter.

Teamshirts tilhører Spreadshirts.com, og har en fin oversikt over hvilke land og leverandører de handler de ulike produktene fra. De handler fra flere land med ganske høy risiko for menneskerettighetsbrudd. Hvilke rutiner de arbeider med er fremdeles nokså ukjent for meg, men de har i alle fall oppgitt sine leverandører og formulert retningslinjer som i alle fall implisitt inkluderer at de følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs eller på norsk NMR).

Undersøkelsene mine har begrenset seg til noen henvendelser og søk på disse virksomhetenes egne nettsider og i Google. Globale giganter som Google, Facebook, LinkedIn og Twitter er virksomheter jeg og min virksomhet har kontoer hos, og jeg antar at det er disse som mulig har høyest risiko med tanke på om de systematisk kan bidra til eller bryte menneskerettigheter med tanke på for eksempel hvor mye data de samler inn om oss, hvor omfattende de overvåker oss, og hvor mektige de kan være i å regulere ytringsfrihet og informasjonstilgang. Disse gigantene er tydelig preget av at de viser frem frivillig filantropi over retningslinjer og rutiner som viser at de vil respekterer menneskerettighetsstandarden ved å følge opp UNGPs/NMR.

Ellers vurderer jeg å holde møter og samlinger hos Scandic Hotels AS på Flesland, som oppgir å ha tariffavtale.

Dette er en sped og forsiktig start på både rådgivningsvirksomhet og utøvelse av fremming og respekt for menneskerettigheter som en ørliten virksomhet. Dersom noen ønsker å klage eller varsle meg om at min virksomhet har risiko for å bryte menneskerettigheter, så ber jeg om å kontakte meg per e-post nmr@onewe.global, på telefon 95 88 66 09, per post til Råvarden 125, 5239 Rådal, eller som hemmelig, kryptert melding i Facebook Messenger, på Telegram eller andre meldingstjenester.