Vi må alltid søke å redusere risiko for mennesker

Aldersgrense 18 år for omskjæring uten medisinsk nødvendighet hadde kunnet redde denne svenske gutten fra alvorlige skade, som slik det fremgår, kan føre til at han mister deler av penis. Han er antagelig i fare for potensielt livstruende komplikasjoner ut over dette. Narkosen han ble lagt i i for å behandle skaden medfører i seg selv en risiko så betydelig at vi helst unngår å legge så små barn i narkose.

Skjermbilde fra artikkel i Expressen.se.

Han er ikke alene om å ha lidd slike utilsiktede alvorlige skader etter omskjæring. Flere friske gutter dør til og med forårsaket av omskjæring, også i Norge, i Oslo i 2012.

En velkjent sak med en lignende skade som den svenske gutten har fått, er tragedien der den ene av to kanadiske tvillinggutter ble så skadet under omskjæring, at en lege i etterkant med foreldrenes samtykke steriliserte ham og gjorde det som var igjen av kjønnsorganet hans om til å ligne en jentes. Foreldrene oppdro ham som en jente, og fortalte ham lenge ikke om det som hadde skjedd. Denne mannen, David (opprinnelig Bruce, deretter kalt Brenda) Reimer, tok sitt eget liv i voksen alder.  

En lege er en person som har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Ordet lege er synonymt med å helbrede. De fleste gutter som blir omskjært trenger ikke helbredelse. De er friske, og blir utført kirurgi på ut fra et ønske som kommer fra sosiale normer, ofte fremstilt som enten religiøse krav eller myteomspunnede helsefordeler. Omskjæring innebærer å ta bort friske, funksjonelle og sensitive deler av kjønnsorganer. Forhuden til gutter og menn beskytter urinveisåpningen mot inntrengning fra bakterier, samt indre strukturer som penishodet fra å ustanselig bli utsatt for luft og friksjon mot tøy.

Jo mindre barnet er, jo større er risikoen for alvorlige utilsiktede skader og komplikasjoner på kort og lang sikt. Jo yngre barnet er, jo svakere rustet er de til å takle smerte og traumer. Jo, yngre og mindre barnet er, jo dårligere tåler de blodtap, nekrose, infeksjoner og narkose. Jo, yngre barnet er, jo større behov har de for å slippe alt annet enn å få næring, omsorg, stell, nærhet og positiv kontakt med sine omsorgspersoner. 

Jo mindre individets vilje og evne til å samtykke til irreversibel bortskjæring av forhuden er, jo større er uretten begått mot dem. Jo mindre barnet er, jo mindre sjanse har det til å uttrykke seg slik at det ikke blir oversett, men lyttet til og respektert. Mange menn og gutter som har blitt omskjært som barn, føler en sterk opplevelse av svik og menneskerettighetskrenkelse fra familie og samfunnet som skulle ha beskyttet dem da de var maktesløse. Individet barnet er vår minste og mest sårbare minoritet, og har det sterkeste behovet for beskyttelse. 

Hvordan kan vi fortsette å være selektive på menneskerettigheter og ikke praktisere likhet for loven, likeverd og det sentrale prinsippet i den hippokratiske ed om først og fremst å ikke gjøre skade? Hvordan kan vi aksepterer risiko for utilsiktede skader og komplikasjoner som den svenske gutten nå lider? Hvorfor er det greit å redusere gutters og fremtidige menns penis, flere av dens funksjoner, fullstendige evne til følelse og naturlige utseende?

Hvorfor får enkelte gang på gang anledning til å trivialisere eller ignorere en lang rekke plager som kan oppstå både på kort og lang sikt etter omskjæring, både fysisk og psykisk uten å bli stilt kritiske spørsmål? Hvorfor er det greit at flere får late som at ikke mange gutter har måttet bøte med livet på grunn av omskjæringspraksisen?

Vi kan, og har både plikt og ansvar for, å forebygge skader og menneskerettighetskrenkelser. I 1999 vernet vi jenter mot alle former for omskjæring, også de variantene som er mindre skadelige enn det full bortskjæring av forhuden til gutter er.

Leger gjør sjelden feil. Men de gjør innimellom feil, også med alvorlige konsekvenser. Risiko er noe vi innimellom må akseptere, men alltid søke å redusere. Og risikoen ved kirurgi er størst for de minste av oss. Likt vern mot omskjæring for alle friske barn er ikke bare riktig og viktig ut fra medisinsk etikk. Det vil også styrke menneskerettigheter, religionsfrihet og likeverd. 18 års aldergrense for mannlig omskjæring er også sentralt i kampen mot negativ sosial kontroll. 

Stater har plikt til å beskytte menneskerettigheter, og alle virksomheter har ansvar for å respektere menneskerettigheter. De forventes å gjøre forsvarlige aktsomhetsvurderinger for å kunne vite om hvilken påvirkning de har på menneskerettigheter, og hindre at de bidrar til menneskerettighetskrenkelser. (FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, 2011).  Dette gjelder for alle, både stater, helseforetak og produsenter av utstyr som brukes til omskjæring av barn. Vi vet bedre og må gjøre bedre. Vi har plikt til og ansvar for å aktivt gjøre undersøkelser og å lytte til berørte klagere.

En annen viktig påpekning til, er at personvernet til denne gutten nok krenkes av at media skriver om ham og viser bilder av ham. Hans og andre barns personvern bør bli bedre beskyttet av media. Det er en økt risiko for å bli mobbet om man vokser opp kjent som «gutten med brent penis». Dette er en av grunnene til at mange gutter og menn ikke vil stå frem med sine problemer og smerter forårsaket av omskjæring. Noen er også uvitende om at plager de har skyldes omskjæring. Noen har til og med trodd at smerter de har ved urinering, pubertetsvekst og ereksjon og er noe alle har, da det så lenge de kan huske har vært deres «normal». På YouTube kan man også se videoer av barn som blir omskjært. Dette er nok en krenkelse av deres rettigheter i forbindelse med omskjæring.