Om ordvalg, tankesett og tribalisme

Hvilke(n) flokk(er) er du del av?

Det oppleves som at det norske samfunnet er ganske splittet i dag. Lider mange av usunn og uheldig tribalisme? I tilfelle tror jeg ikke dette primært handler om hat mot «andre», men at fellesskap sterkt konstruert på etnisitet og monokultur lett blir skvettent når endringer skjer.

Vi er alle avhengige av flokken vår for overlevelse. Men vi danner og definerer flokken eller flokkene våre ulikt. Noen blir vi født inn i, og andre oppsøker vi eller havner mer tilfeldig i.

Mangfoldige fellesskap og felleskapsfølelser

Vi gjenkjenner raskt andre som ser ut som oss og snakker som oss. En viss fellesskapsfølelse kan dannes kun basert på slikt. Men vi kan tro og stemme svært ulikt selv om vi begge spiser brunost, har rødt hår, driver med svømming, bor og arbeider på samme sted og heier på Liverpool.

Mange har brutt ut av geografiske og kulturelle grenser

Vi kan til og med bygge flokker primært på interesse og tro, ved hjelp av algoritmer, bits og bytes. Med dagens kommunikasjonsteknologi kan vi bygge fellesskap over stor geografisk og nasjonal avstand enten vi bygger de på livssyn og politikk eller interesse for kunstig intelligens, fotball eller mote. Vi ler gjerne av den samme morsomme kattevideoen som møter oss på Facebook enten vi bor i Brasil, Algerie, Japan eller Litauen, har ulik tro eller seksuell orientering. Men humoren vår kan også være ulik.

Ord og holdninger kan spres raskt og bli til handlinger. Vi har sett hvordan IS effektivt rekrutterte folk fra ulike deler av verden, ikke bare til ideologisk meningsfellesskap, men til handlinger, til oppbrudd i livet og deltagelse i uhyrlige handlinger.

Vi er langt inne i en brytningstid

Det er ikke så rart at medlemmer i små flokker basert på etnisitet og kultur kan føle at de svekkes når dagens hverdagskommunikasjon går raskt og fellesskapsfølelser og tankesett kan være geografisk og dels kulturelt «grenseløse».

Det er viktig å huske på at individers og små flokkers trygghet sikres dersom mange nok av oss velger å tro på og praktisere likeverd, menneskerettigheter og rettsprinsipper basert på tredelt maktfordeling og en Justitia med bind for øynene.

Vi bør ikke glemme eller vende ryggen til noen selv om vi «vandrer» langt og utvider flokken eller er medlem i flere. Vi bør ikke ekskludere eller overse de vi er uenige med. Vi bør vinne hverandre over og bidra til at vi kan samles om enkle prinsipper til vårt felles beste.

Å sette menneskerettighetsstandarden øverst er bra for oss alle

Jeg håper vi vil samles om prinsipper som sikrer sunne flokker med god balanse av frihet og trygghet for hvert eneste individ.

Om det er slikt vi trenger å snakke mer om, så må vi snakke godt og inkluderende om det

Vi må praktisere det vi tror på. Forståelse, tillit og samling om rettferdige spilleregler og menneskerettigheter «bankes» ikke inn. Og om vi trenger en felles «fiende» for å forenes og samarbeide, så kan det være viktig å huske på at mange av oss økonomisk sett vil bli irrelevante og unyttige i et økonomisk perspektiv når teknologiens effektivisering vil gjøre mange jobber mer effektivt og bedre enn oss.

Det haster å samles rundt menneskerettighetsstandarden og rettferdig fordeling

Simplistisk og destruktiv tribalisme må ikke ta oppmerksomheten vår bort fra våre felles utfordringer for fortsatt liv og godt liv her på planeten vi deler. Vi kan løse dette godt og rettferdig om vi bestemmer oss for det og samarbeider. Det starter med våre forestillinger og valg av ord og byggesteiner for å bygge våre flokker.