Rødt vil ikke gi gutter eierskap til forhuden sin

En gruppe i Rødt stilte forslag om aldersgrense på 18 for omskjæring av gutter.

Skjermbilde av forslaget hentet her: Innkomne forslag til Sak 1, 2, 3, 6 og 8 på landsmøte 2019 per … – Rødt

Debatt og votering over forslaget om 18 års aldersgrense for omskjæring av gutter ble avvist på landsmøtet.

Rødt vil ikke gi gutter og de fremtidige menn de skal bli rett til å eie hele kroppen sin. Rødt synes store forskjeller i barns rettsvern og rettigheter er greit. Mens partileder Bjørnar Moxnes er taus om saken, har tidligere partileder Torstein Dahle kommet med beskyldninger om at de som vil gi alle barn vern mot omskjæring i praksis vil forby jødisk religion i Norge.

Nei, vi skal ikke forby jødisk religion, Torstein Dahle. Men ett eneste rituale innen jødisk religion må tilpasse seg menneskerettigheter, barnekonvensjonen og den Hippokratiske ed. Vi må verne alle barn likeverdig mot omskjæring. Det er insistering på at det må gjøres unntak i disse universelle rettighetene for noen mennesker basert på deres alder, kjønn og tilhørighet til en gruppe, som er en diskriminering som kan virke styrkende på antisemittisme. Vi skal være vi – mennesker med samme menneskeverd og rettigheter – ikke «oss» og «dem». Menneskerettigheter, barnekonvensjonen og den Hippokratiske ed skal nettopp være universelle og gjelde for alle, også sønner av jøder.

Vi har ved holdningsendringer gått bort fra, og ved lover satt en stopper for, mange gamle religiøse og ikke-religiøse verdier, idéer, ritualer, kjønnsroller og tradisjoner. La meg nevne noen: slaveri, tortur, dødsstraff, blot, fornektelse og forfølgelse av homofile, flerkoneri og fysisk avstraffelse av barn. Apropos slaveri, så sa Abraham at gud krevde omskjæring også av slaver, samt at han hadde inngått en pakt med gud om at hans folk skulle overta et stort landområde.

Dahle synes dessverre at vi skal sette pakter skissert av en eldre mann ved navn Abraham, en mann som levde under overgangen fra tidlig steinalder til bronsealder, over moderne pakter som det er bred enighet om, nemlig menneskerettighetserklæringen, barnekonvensjonen og folkeretten.

Siden en gutt døde etter omskjæring i Oslo våren 2012, har jeg båret på tre blytunge bører: smerten til berørte klagere og varslere, skylden til samfunn som tillater at barn blir utsatt for kroppsskade, menneskerettighetsbrudd og mange velkjente risikoer, samt skammen til de som med vilje vender ryggen til berørte klagere og varslere.

Jenters vern mot omskjæring svekkes også. Omskjæring av jenter, i alle former, også de milde, er regnet av FN og mange stater som forbudt. Til og med voksne kvinner vernes mot ulike typer omskjæring. I USA har dessverre jenter sitt (i praksis åpenbart svake) vern falt i fjor, da en dommer fant forbudet mot omskjæring av jenter til å være i strid med grunnloven da det er kjønnsdiskriminerende. Leger som hadde skåret om jenter fra den muslimske minoriteten Dawoodi Bohra ble frikjent i retten.

Det er åpenbart at enten så må alle barn få vern mot alle typer omskjæring uten medisinsk nødvendighet, eller så vil vi kun få til en regulering av hvilke typer omskjæring av barn som er lov, og stille noen krav til hvordan de utføres. Leger lover å først og fremst ikke gjøre skade, så det er svært vanskelig å argumentere for å kreve at de skal skjære i friske barn. Vi har også knappe helsebudsjetter og ressurser. Kirurger og anestesileger må få bruke tiden sin på å redde liv og helse.

Helse Vest har forbilledlig regulert seg slik at de ikke skjærer om barn før de helst er fem-seks år, og minst tre år, da de finner det uforsvarlig å gi dem forsvarlig smertelindring i form av narkose før den tid. De fleste leger i Norge vil ikke utføre omskjæring. Det er stort sett noen få private klinikker som utfører dette. Dette er ikke for å gjøre det umulig å være jøde i Norge, men av hensyn til barn. 

Er det noe religioner er, og lever på, så er det tro på det som en gang var dels nye historier og normer. De har alle «oppstått» av ett eller flere mennesker, og spredt seg. De snart 71 år gamle menneskerettighetene er unge sammenlignet med de fleste religioner, men er skapt for å beskytte alle enkeltmennesker likeverdig, inkludert deres rett til å utøve sine livssyn enten de er religiøse eller ikke – så lenge de ikke skader andre eller tar disse rettighetene fra andre – inkludert barna våre.

At man må være voksen før man bestemmer om man vil skjære bort forhuden sin, med alt det innebærer, stanser ikke jødedommen, men beskytter jødiske barn. Vi vet altfor godt at mange gutter har mistet livet på grunn av omskjæring. Intaktivistbevegelsen er sterk, også blant amerikanere og jøder. Å gjentagende late som man ikke finner dem, eller å lukke ører og øyne for berørte klagere, er ikke greit. Politikere som har makt og påvirkningskraft i en stat som har plikt til å beskytte menneskerettigheter, og som vil følge opp FNs veiledende menneskerettigheter for næringsliv og menneskerettigheter, er det spesielt sterkt forventet at vil utføre forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter, samt opprettet effektive klageordninger for eldre barn og voksne som vil klage på at de har blitt omskåret, eller pårørende til småbarn som har mistet livet eller har fått utilsiktede skader eller komplikasjoner etter omskjæring.

Alle må få eie hele kroppen sin.