Telenor og norske myndigheters ansvar og roller i Myanmar

Telenor sitt utstyr ble misbrukt under drapene på rohingyaer. Hva visste de? Når? Hva kunne og burde de ha visst og gjort før og etter?

Berørte klagere ber om at dette blir etterforsket av norske myndigheter: https://allrohingyanow.org/media/telenor-tower-rohingya-myanmar/

For å forstå denne saken er det relevant å vite om FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011), Norges nasjonale handlingsplan for oppfølging av dem (2015), ansvaret virksomheter har for å gjennomføre forsvarlige aktsomhetsvurderinger med tanke på menneskerettigheter, ansvaret de har for å lytte aktivt, og helst selv søke etter personer som kan tenkes å ha behov for å melde inn menneskerettighetskrenkelser og bekymringer om mulige menneskerettighetskrenkelser. Stater og virksomheter har også plikt eller ansvar for å etablere tilgang til effektive klageordninger. 

Jeg håper media vil undersøke og dekke denne saken godt for å hjelpe berørte klagere med å bli hørt og tatt på alvor både av Telenor, norske og myanmarske myndigheter. Media er både virksomheter med ansvar og sterke normsettere som jeg håper ser at de har ansvar for å gjøre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter kjent, forstått, respektert og beskyttet.

Screenshot from https://allrohingyanow.org/media/ who has been allowed to use beautiful photos taken by SRFILMS.NET.