Veileder for ansvarlig næringsliv

Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har utarbeidet en praktisk innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.

«Dette er en internasjonalt anerkjent metode for bistå bedrifter i å opptre ansvarlig, gjennom å kartlegge risiko for negativ påvirkning og skade forårsaket av egen virksomhet, eller i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser.»

Den hjelper deg med hvordan du går frem for å:

 1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.
 2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
 3. Stanse, forebygge eller reduserer negativ påvirkning/skade.
 4. Overvåke gjennomføring og resultater.
 5. Kommuniserer hvordan påvirkningen er håndtert.
 6. Sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting, erstatning og klageordninger der det er påkrevd.

Her finner du veilederen: https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/nyttig-norsk-verktoy-for-aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-naeringsliv/

Husk disse åtte sentrale prinsippene for aktomhetsvurderinger:

 1. Aktsomhetsvurderinger er forebyggende.
 2. Aktsomhetsvurderinger er risikobaserte og innebærer prioritering.
 3. Aktsomhetsvurderinger er dynamiske.
 4. Aktsomhetsvurderinger blir styrket gjennom involvering av interessenter.
 5. Aktsomhetsvurderinger flytter ikke ansvar.
 6. Aktsomhetsvurderinger samsvarer med internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv.
 7. Aktsomhetsvurderinger avhenger av omstendighetene.
 8. Aktsomhetsvurderinger inkluderer kontinuerlig kommunikasjon.

Fra veilederen, side 10.

Her kan du lese mer om forsvarlige aktsomhetsvurderinger.

Lykke til med viktig arbeid!