Vil fremtiden være menneskelig?

Yuval Noah Harari fikk taletid tre ganger på World Economic Forum i dag, en gang mellom Macron og Merkel. Her kan du lytte til ham.

Han forteller oss at han slett ikke har alle svarene, men han stiller mange viktige spørsmål og skisserer utvikling som skjer i dag og som sannsynligvis vil skje i fremtiden. Her er noen utdrag fra sesjonen, røft oversatt og med min forståelse av hovedtrekkene i det han sier mer enn ordrett hva han sier:

Organismer er algoritmer
Om de er virus, bananer eller mennesker, så er de algoritmer. Vi kan lære oss å manipulere dem, skape dem, hacke dem, stanse dem, endre dem – og potensielt hverandre.

Algoritmer kan kjenne oss bedre enn vi gjør selv
Harari selv levde i fornektelse over at han var homofil til han var fylt 21 år. En algoritme kunne sikkert forstått det før Harari selv.

Fordeling av makt, ressurser, informasjon og data
Demokratier har generelt lykkes bedre enn diktaturer fordi demokratier er bedre til å behandle data og ta beslutninger, sier Harari. Demokratier prosesserer informasjon på en distribuert måte på flere institusjoner og individer, mens diktaturer konsentrerer informasjonsbehandling. Dette har vært en årsak til at USA har gjort det bedre enn Sovjetunionen.

Men gjelder dette ennå?
Kan pendelen svinge mot at det nå vil være sentralisert informasjonsbehandling som lykkes best? Vil innovasjoner som kunstig intelligens og maskinlæring gjøre at sentralisert dataprosessering blir mer effektiv enn distribuert dataprosessering? Vil demokratier kunne tilpasse seg og ta i bruk effektiv dataprosessering, eller kan det hende at vi alle snart vil leve under (ett eller flere) digitale diktatur?

Stadig mer sofistikerte overvåkningsregimer blir utviklet
Og ikke bare av diktaturer, men av myndigheter i demokratier. USA bygger et globalt overvåkningssystem, og Harari sitt hjemland, Israel, prøver å bygge et totalt overvåkningsregime over menneskene på Vestbredden.

Når du kan hacke noe, kan du skape noe
Vi kan stå overfor den største revolusjonen innen biologi(!) på 4 milliarder år. For fire milliarder år siden var alt liv prisgitt loven om naturlig utvelgelse og organisk biokjemi. Men nå endrer det seg. Vitenskapen skifter ut evolusjon gjennom naturlig utvalg med evolusjon gjennom intelligent design. Menneskers intelligente design. Med vitenskapen vår kan liv bryte ut av det organiske og bli til uorganisk liv formet av intelligent design.

Eierskap til data er enormt viktig
Om vi ikke regulerer eierskap til data vil en liten elite kunne kontrollere ikke bare fremtiden til menneskers samfunn, men fremtidige livsformer.

Så hvordan skal vi regulere eierskap til data?
I noen titusen år har vi regulert eierskap til land. I noen århundrer har vi regulert eierskap til industrielt maskineri. Men vi har ikke mye erfaring i regulering av eierskap til data. Å regulerer eierskap av data er også mye vanskeligere da data er overalt og ingensteds på en gang, kan bevege seg med lysets hastighet og kan lages så mange kopier av som vi – eller en eller annen – ønsker.

Hvem eier dine data?
Tilhører data om enkeltmennesker de enkelte enkeltmennesker? Eller firmaer? Eller myndigheter? Eller det menneskelige kollektiv? Skal vi nasjonalisere data? Kan det skape oppblomstring av diktaturer? Hva med selskaper? Mange av dem er store og multinasjonale.

Debatt om fremtiden må starte nå
Nostalgiske fantasier fra politikere om å gå tilbake til fortiden er i alle fall ikke svaret. Fortiden kommer ikke tilbake, og vi vil egentlig ikke tilbake til den. Harari oppfordrer mange til å komme på banen, for eksempel vitenskapsfolk, filosofer,  jurister og til og med – eller spesielt – poetene våre.

Fremtiden til menneskeheten, og ikke bare fremtiden til menneskeheten, men liv i seg selv, kan avhenge av svaret på spørsmålet om regulering av eierskap til data. Jeg vil legge til at næringslivet bør ta FNs veiledende prinsipper og aktsomhetsvurderinger på alvor og samarbeide godt om at menneskerettighetene skal respekteres.

Obs! Dette er mitt røffe notat der jeg har prioritert, oversatt og tilført egne tanker til en del av sesjonen med Cann og Harari. Vær en kritisk leser. Det kan hende jeg har misforstått eller utelatt viktige poenger, at viktige nyanser har gått tapt, eller at jeg ikke yter deres uttalelser rettferdighet. Jeg håper likevel at dette notatet er nyttig og et bidrag til samarbeid om utfordringer og muligheter vi har når det kommer til å forme fremtiden godt for alle.

Yuval Noah Harari at the World Economic Forum 2018
Will the Future Be Human? Yuval Noah Harari